Comité de Ética (CEPCI) 2020

Integrantes del Comité de Ética 2020

https://www.oaxaca.gob.mx/sepia/integrantes-del-comite-de-etica-sepia-2/

Plan de trabajo 2020

https://www.oaxaca.gob.mx/sepia/plan-anual-trabajo-2020/

Primera Sesión Ordinaria

https://www.oaxaca.gob.mx/sepia/1a-sesion-ord-2020/

Segunda Sesión Ordinaria

https://www.oaxaca.gob.mx/sepia/2a-sesion-ord-2020-2/

Tercera Sesión Ordinaria

https://www.oaxaca.gob.mx/sepia/3a-sesion-ord-2020-2/